mail@cruitconsult.dk Tel. +45 8174 6622 Børsen Gazelle 2018 Børsen Gazelle 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
Forside

Outplacement

 


 

 Opsigelser er et uundgåeligt element af en virksomheds udvikling, og det betyder, at der er medarbejdere, der fra tid til anden må forlade arbejdspladsen på virksomhedens initiativ. Vi assisterer og rådgiver den opsagte medarbejder på rejsen mod  det næste job. 

 

 

Vi opfordrer til, at virksomheder tager ansvar de medarbejdere, som bliver opsagt

Når en ansat opsiges, er det naturligvis alvorligt for medarbejderen, men det vil i en eller anden udstrækning også påvirke de tilbageblivende ledere og medarbejdere.

Af både menneskelige og forretningsmæssige årsager anbefaler vi, at en afskediget medarbejder tilbydes et outplacementforløb. Den opsagte medarbejder får derved nogle gunstige muligheder for hurtigt at komme videre i sin erhvervskarriere. Samtidig vil forløbet kunne bidrage til at skabe ro i organisationen og hurtigt genskabe fremadrettet fokus.

 

Hvad er Outplacement?

Hos os består Outplacement typisk af et forløb med fem faser. Et forløb som målrettet og respektfuldt opbygger den involverede persons erhvervsprofil og motivation for en ny karriere. Outplacement indeholder bl.a. uddybende samtaler, kortlægning af jobmuligheder og hjælp til jobsøgning. Vi guider simpelthen personen effektivt på vej mod det næste job. Hvad koster et outplacement forløb? - vi giver dig svaret nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt os for yderligere information om Outplacement 

 

 

Outplacement definition

Vi definerer Outplacement som et rådgivnings- og coachingforløb med et entydigt mål om at den opsagte medarbejder hurtigst muligt får sig et nyt job under hensyntagen til ønsker, kvalifikationer og karriereplan. 

 

 

Sådan tilbyder vi outplacementforløb

Vores konsulenter har mange års erfaring med ansættelsesinterview, kandidatudvælgelse og coaching. Vi arbejder dagligt med rekruttering, og dermed har vi et indgående kendskab til det aktuelle jobmarked. Denne indsigt trækker vi naturligvis på, når vi rådgiver afskedigede ledere og medarbejdere.

 

Outplacement betyder hos os udelukkende individuelle forløb med afsæt i en veldokumenteret og gennemprøvet metode. Vores konsulent fører fokuspersonen gennem et struktureret forløb ved en række møder, hvor det enkelte møde typisk har en varighed af halvanden til to timer.

 

Outplacement hos os indebærer altid, at fokus-personen tidligst muligt i forløbet besvarer en personprofilanalyse.

 

 

Kom ud af en afskedigelse med din virksomheds image intakt

Marketingværdien er desuden indlysende: en medarbejder, der er hjulpet godt på vej mod nye mål, kan blive en positiv ambassadør for virksomheden frem for en medarbejder, som opfatter, at vedkommende er blevet afskediget på "gråt papir". Herudover vil det stærke signal om, at virksomheden gør brug af outplacement kommunikere ansvarlighed, som sandsynligvis vil være medvirkende til, at virksomheden fremtidigt vil få lettere ved at tiltrække og fastholde medarbejdere.

 

 

Vi skaber afklaring for den opsagte og hjælper med at sætte mål

Vi gennemfører den første samtale efter afskedigelsen for at bearbejde reaktionen og begrunde det kommende forløb. Fokuspersonen besvarer efterfølgende en personprofilanalyse med grundig tilbagemelding og interview for at klarlægge personens karakteristika, herunder bl.a. motivatorer, arbejdsstil og samarbejdet med andre. Herefter afdækkes fokuspersonens erhvervserfaring og faglige kompetencer. På baggrund heraf fastlægges personlige og faglige karrieremål.

 

 

Vi rådgiver i jobsøgning og assisterer i optimering af ansøgningsmateriale

Der udarbejdes en handlingsplan, som eventuelt kan indeholde en uddannelsesplan. Research foretages, og ansøgningsteknikker gennemgås og trænes. Ansøgningsmateriale udformes og justeres, og vi deltager aktivt med henblik på at udvælge relevante stillinger og virksomheder.

 

 

Den afskedigede hjælpes på vej mod nye mål med vores opfølgning

Resultatet af personens fremtidige ansøgninger drøftes og justeres. Der følges op på ansøgninger og aktiviteter. Personen trænes eventuelt i at gennemføre jobsamtaler eller mere personlige forhold: fremtræden, formidlingsevne og struktur.

 

Vi er med på sidelinjen i søgeprocessen og bistår med overblik og råd, indtil personen vurderes i positiv fremdrift. 

 

 

 

 

OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.