+45 8174 6622     mail@cruitconsult.dk     Kontakt os
 
 
 
 
 
 
 
 
/_upload/20022014172313_620762637_0000.jpg
PRÆSTATIONSUDVIKLING
/_upload/20022014172320_620762637_0000.jpg
KANDIDATSCREENING
/_upload/20022014172313_620762637_0001.jpg
OUTPLACEMENT - NEWPLACEMENT
/_upload/12112014091242_386078936_0000.jpg
ATTRAKTIVE LEDIGE STILLINGER
/_upload/11112014161626_103145438_0000.jpg
SEARCH & SELECTION - SPECIALISTER & LEDERE
/_upload/06072015141428_227391898_0000.jpg
IT PROJEKTASSISTANCE - FREELANCE KONSULENTER
/_upload/10072015131107_1027145000_0000.jpg
REKRUTTERING AF IT SPECIALISTER & IT LEDERE
«»
REKRUTTERINGSYDELSEN:

Foranalyse

 

Når Cruit Consult påtager sig en rekrutteringsopgave, indledes vores arbejde med en foranalyse. Formålet med analysen er at opnå en grundig behovsafdækning - vi stiller udfordrende spørgsmål og yder professionel sparring.

 

 

Vi starter en rekrutteringsopgave med en grundig foranalyse

Foranalyseprocessen udføres med henblik på at skabe et solidt arbejdsgrundlag og en rammesætning for et effektivt rekrutteringsforløb. Vi har erfaring med, at dette forarbejde også er med til at give grobund for nytænkning, og dermed være medvirkende til at skabe langtidsholdbare resultater.

 

Resultatet af foranalysen - arbejdsgrundlaget

I en dialog, og med afsæt i vores velgennemprøvede værktøjer, indsigt og erfaring, udarbejdes en detaljeret og realistisk stillings- og kandidatkravprofil. Herudover defineres en proces- og tidsplan for rekrutteringsprocessen, samt en virksomhedsprofil med kortlægning af alle relevante faktaoplysninger.

 

Vi vil på grundlag af arbejdet med analysen nøje vurdere og beslutte hvilken, eller hvilke, kandidatsøgemetoder, der skal iværksættes i relation til den stillede rekrutteringsopgave. Herudover vil vi vurdere og beslutte om der i forbindelse med interview og person-vurdering af kandidater, skal anvendes "Assessment cases".

 

Vores arbejde resulterer i et samlet arbejds- og aftalegrundlag

 

Sådan udarbejder vi en stillings- og kandidatkravprofil

På et samarbejdsmøde i virksomheden med ledere og andre nøglepersoner, som direkte eller indirekte har indflydelse på jobbet, indsamler vi information og tilegner os en både bred og dybdegående viden, som definerer rekrutteringsopgaven.

 

Ansvarsområderne for stillingen rammesættes og snitflader til den øvrige organisation kortlægges. Vi afdækker kontante og konkrete opgavebestemte præstationskrav og forventninger til den nye medarbejder. Vi får i forlængelse heraf defineret hvilke arbejdsopgaver, der skal løses for at realisere de opstillede mål. Herudover afstemmes ansættelsesvilkårene for jobbet. Alt dette sammenskrives i en velstruktureret stillingsprofil.

 

Vi beskriver og angiver minimumskravene til den nye medarbejders faglige kompetencer, erfaring og indsigt. Vi anbefaler at vores testværktøj anvendes i processen, således at vi får defineret "ideal-personprofilen", dvs. virksomhedens forventninger til personens adfærd set i en erhvervsmæssig sammenhæng. Denne udarbejdede profil kan senere i processen matches op mod kandidaters

personprofiler.

 

Vi har udarbejdet en kandidatkravprofil - en kompetencebeskrivelse.

 

Mulighed for yderligere udbytte af den udarbejdede stillingsprofil

Stillingsprofilen kan være et nyttigt dokument og grundlag, hvis der skal udarbejdes en stillingsbeskrivelse eller rollebeskrivelse som tillæg til den nyansattes ansættelseskontrakt. 

 

Vi besidder stor erfaring med stillingsbeskrivelser og rollebeskrivelser, hvorfor vi tilbyder vores assistance når sådanne dokumenter skal udarbejdes.

 

Har du selv fundet dine finalekandidater til det ledige job, optimerer vi dit beslutnings-grundlag med person- og logiktest.
 
Behov for at hjælpe opsagte medarbejdere videre i karrieren? - vores erfarne konsulenter leverer udbytterige forløb
 
Hver enkelt medarbejders indsats er afgørende for din succes som leder. Får du det optimale ud af dit hold?