+45 8174 6622     mail@cruitconsult.dk     Kontakt os
 
 
 
 
 
 
 
 
/_upload/20022014172313_620762637_0000.jpg
PRÆSTATIONSUDVIKLING
/_upload/20022014172320_620762637_0000.jpg
KANDIDATSCREENING
/_upload/20022014172313_620762637_0001.jpg
OUTPLACEMENT - NEWPLACEMENT
/_upload/12112014091242_386078936_0000.jpg
ATTRAKTIVE LEDIGE STILLINGER
/_upload/11112014161626_103145438_0000.jpg
SEARCH & SELECTION - SPECIALISTER & LEDERE
/_upload/06072015141428_227391898_0000.jpg
IT PROJEKTASSISTANCE - FREELANCE KONSULENTER
/_upload/10072015131107_1027145000_0000.jpg
REKRUTTERING AF IT SPECIALISTER & IT LEDERE
«»
TESTVÆRKTØJER:

Personlighedstest - målrettet specialister og ledere

 

Formålet med en personlighedstest er at få et samlet billede af personen bag kandidaten, hvilket er grundlaget for de fleste beslutninger, handlinger og reaktioner.

 

 

En yderst detaljeret personlighedstest

Cruit Consult anvender en anerkendt personlighedstest fra virksomheden People Test Systems. Navnet på testen er: People Test Person - PTP, som er et særdeles stærkt værktøj når personer skal vurderes i forhold til specialist- og lederstillinger.

 

Testen er softwarebaseret og besvares af testpersonen via internettet.

 

Præcise anvisninger i stedet for gætværk

Jo færre personlige egenskaber der måles på, jo mere skal vi selv analysere eller gætte os til. Med PTP-testen måles direkte på en række af de egenskaber som mange virksomhedsledere har efterspurgt, og som med seriøsitet kan måles. Testen måler specifikt på 33 egenskaber og tre troværdighedsparametre. Det betyder, at vi opnår en meget nøjagtig og detaljeret anvisning og dermed nogle præcise hypoteser om testpersonens adfærd.

 

Kontakt os hvis du vil vide mere om personlighedstest målrettet specialister og ledere?

 

 

Personprofilen er præsenteret grafisk med 33 uafhængige personlige egenskaber. Profilen

er resultatet af testpersonens besvarelse af et skema med 220 spørgsmål.

 

Personprofilen er præsenteret grafisk og består af fire karakteristika, elleve karaktertræk og 33 egenskaber og afdækker herigennem, hvordan en persons typiske adfærd vil være.

 

Du kan her se et udskriftseksempel på en resultatrapport for personlighedstesten

 

 

Hovedområderne, der afdækkes i personlighedstesten er:

 

Personlige karakteristika (jeg-adfærd):

- Objektiv indflydelse, upåvirkelighed og selvmotivation

 

Dynamiske karakteristika (jeg-adfærd i udtryk)

- Energi, gennemslagskraft og ambitioner

 

Samarbejde (vi-adfærd) 

- Menneskelig tolerance, menneskelig forståelse og social kontakt

 

Kvalitative karakteristika (opgave-adfærd)

- Organisering og beslutsomhed

 

 

En jobprofil udtrykker den adfærd, som jobbet kræver

En jobprofil er en kravprofil, som udfyldes af den kommende medarbejders nærmeste leder, rekrutteringskonsulenten eller disse i fællesskab. Herved fastlægges de adfærdsmæssige krav, som jobbet stiller til personen. Jobprofilen kan efterfølgende sammenholdes med kandidaternes personlighedsprofiler for at finde match eller eventuelle afvigelser.

 

Den endelige personlighedsprofil

Ved at sammenholde personlighedsprofil og jobprofil, og ud fra disse gennemføre en struktureret samtale, har intervieweren mulighed for at få et billede af hvordan den pågældende person matcher jobbet og den tilhørende kandidatkravprofil. Herudover kan det afklares på hvilke områder lederen skal være opmærksom, for at kunne støtte personen i introduktionsfasen såvel som i den videre udvikling.

 

Du kan her læse mere om den stærke komplementerende logik- og færdighedstest

 

 

Har du selv fundet dine finalekandidater til det ledige job, optimerer vi dit beslutnings-grundlag med person- og logiktest.
 
Behov for at hjælpe opsagte medarbejdere videre i karrieren? - vores erfarne konsulenter leverer udbytterige forløb
 
Hver enkelt medarbejders indsats er afgørende for din succes som leder. Får du det optimale ud af dit hold?