+45 8174 6622     mail@cruitconsult.dk     Kontakt os
 
 
 
 
 
 
 
 
/_upload/20022014172313_620762637_0000.jpg
PRÆSTATIONSUDVIKLING
/_upload/20022014172320_620762637_0000.jpg
KANDIDATSCREENING
/_upload/20022014172313_620762637_0001.jpg
OUTPLACEMENT - NEWPLACEMENT
/_upload/12112014091242_386078936_0000.jpg
ATTRAKTIVE LEDIGE STILLINGER
/_upload/11112014161626_103145438_0000.jpg
SEARCH & SELECTION - SPECIALISTER & LEDERE
/_upload/06072015141428_227391898_0000.jpg
IT PROJEKTASSISTANCE - FREELANCE KONSULENTER
/_upload/10072015131107_1027145000_0000.jpg
REKRUTTERING AF IT SPECIALISTER & IT LEDERE
«»
REKRUTTERINGSYDELSEN:

Udvælgelse og indledende interview

 

Vi arbejder efter en velgennemprøvet udvælgelsesmodel, som altid indbefatter et interview med vores konsulent før vi præsenterer en kandidat for vores kunde. Udvalgte kandidater skal efter en sådan kundepræsentation naturligvis besvare persontest og der vil blive indhentet referencer.

 

 

Udvælgelse af kvalificerede kandidater

Vi matcher alle ansøgere og kandidaters ansøgningsmateriale op mod den fastlagte kravprofil "Kandidatkravprofilen". Vi udvælger herefter de kandidater, som vi vurderer der matcher kravprofilen bedst og inviterer dem til interview med vores konsulent. Fravalgte ansøgere og kandidater får straks efter denne udvælgelse afslag.

 

Indledende interview

Formålet med interviewet er at vurdere og udvælge kandidater, som opfylder kandidatprofilens krav til faglig kompetence, erfaring og indsigt.

 

Det indledende interviewet har desuden det sigte, at vores konsulent laver en overordnet person-vurdering og en vurdering af hvor godt kandidaten matcher virksomhedens præstationsmiljø.

 

Vi anvender en veldefineret og struktureret form for interview med en planlagt agenda.

 

Formålet med samtalen er herudover, at vi gennem en objektiv præsentation giver kandidaten et dækkende billede af stillingen med de  tilhørende udviklingsmuligheder og udfordringer. Præsentation skal dermed danne baggrund for kandidatens motivation for at tilvælge virksomheden. Vi er meget bevidste om, at samtalen og vores præsentation af virksomheden og den ledige stilling, udgør en betydelig del af kandidatens motivation for at overveje et jobskifte.

 

 

 

 

Har du selv fundet dine finalekandidater til det ledige job, optimerer vi dit beslutnings-grundlag med person- og logiktest.
 
Behov for at hjælpe opsagte medarbejdere videre i karrieren? - vores erfarne konsulenter leverer udbytterige forløb
 
Hver enkelt medarbejders indsats er afgørende for din succes som leder. Får du det optimale ud af dit hold?