+45 8174 6622     mail@cruitconsult.dk     Kontakt os
 
 
 
 
 
 
 
 
/_upload/20022014172313_620762637_0000.jpg
PRÆSTATIONSUDVIKLING
/_upload/20022014172320_620762637_0000.jpg
KANDIDATSCREENING
/_upload/20022014172313_620762637_0001.jpg
OUTPLACEMENT - NEWPLACEMENT
/_upload/12112014091242_386078936_0000.jpg
ATTRAKTIVE LEDIGE STILLINGER
/_upload/11112014161626_103145438_0000.jpg
SEARCH & SELECTION - SPECIALISTER & LEDERE
/_upload/06072015141428_227391898_0000.jpg
IT PROJEKTASSISTANCE - FREELANCE KONSULENTER
/_upload/10072015131107_1027145000_0000.jpg
REKRUTTERING AF IT SPECIALISTER & IT LEDERE
«»
REKRUTTERINGSYDELSEN:

Personvurdering - test, interview og referencetagning

 

Vi arbejder efter en velgennemprøvet udvælgelsesmodel, som altid indbefatter en grundig personvurdering indeholdende test og referencetagning før virksomhedens beslutningstagere træffer deres endelige beslutning.

 

 

Personlighedstest og færdigheds- og logiktest

Efter kandidaters præsentation for beslutnings-tagere udvælges spidskandidater efterfølgende til personvurdering. Som en del af vurderingen skal kandidaterne besvare test. Vi benytter os af en personlighedstest fra "People Test Systems" PTP som er en test, der er målrettet rekruttering – altså ikke en persontype-profil. Herudover lader vi kandidaten besvare en endnu en test fra "People Test Systems" PTL, der har til formål at afdække personens matematiske og sproglige færdigheder samt logisk kapacitet.

Vil du vide mere om de testværktøjer, som vi anvender?

 

Efter kandidatens besvarelse af test gennemføres et interview, hvor vi med afsæt i testresultaterne søger afdækning af kandidatens personlige egnethed i forhold til den ledige stilling. Vi afdækker dermed jobkompetencen, som er den er den måde, hvorpå personligheden bruges til at udøve de faglige færdigheder.

 

Referencetagning

I forlængelse af interview med afsæt i testresultater indhentes to til tre dybdegående referencer hos tidligere arbejdsgivere og andre relevante personer. Referencerne har til formål at efterprøve og nuancere afgørende områder i vores vurdering.

 

Evaluering af kandidater efter personvurdering

Efter gennemførte personvurderinger vil vi evaluere og udvælge de kandidater, som vi vurderer der matcher den ledige stilling bedst under hensyntagen til den i foranlaysen fastlagte kandidatkravprofil. Når vores udvælgelse har fundet sted, vil vi før den videre dialog med virksomhedens beslutningstagere sikre, at de udvalgte kandidater fortsat er motiverede for den ledige stilling.

 

Vi tilbyder særskilt personlighedstest og færdigheds- og logiktest

Personvurdering hvor vi anvender personlighedstest og færdigheds- og logiktest tilbyder vi som en særskilt kandidatvurderingsydelse. Denne ydelse kan beslutningstagere drage stor nytte af, når virksomheden står med en eller flere finalekandidater til en ledig stilling.

Læs her mere om kandidatscreening

 

Har du selv fundet dine finalekandidater til det ledige job, optimerer vi dit beslutnings-grundlag med person- og logiktest.
 
Behov for at hjælpe opsagte medarbejdere videre i karrieren? - vores erfarne konsulenter leverer udbytterige forløb
 
Hver enkelt medarbejders indsats er afgørende for din succes som leder. Får du det optimale ud af dit hold?