+45 8174 6622     mail@cruitconsult.dk     Kontakt os
 
 
 
 
 
 
 
 
/_upload/20022014172313_620762637_0000.jpg
PRÆSTATIONSUDVIKLING
/_upload/20022014172320_620762637_0000.jpg
KANDIDATSCREENING
/_upload/20022014172313_620762637_0001.jpg
OUTPLACEMENT - NEWPLACEMENT
/_upload/12112014091242_386078936_0000.jpg
ATTRAKTIVE LEDIGE STILLINGER
/_upload/11112014161626_103145438_0000.jpg
SEARCH & SELECTION - SPECIALISTER & LEDERE
/_upload/06072015141428_227391898_0000.jpg
IT PROJEKTASSISTANCE - FREELANCE KONSULENTER
/_upload/10072015131107_1027145000_0000.jpg
REKRUTTERING AF IT SPECIALISTER & IT LEDERE
«»
REKRUTTERINGSYDELSEN:

Tiltrækning og udvælgelse af kandidater

 

Foranalysen tegner en klar og markeret kravprofil. Kandidatsøgningen er næste trin i processen. Denne søgning vil naturligvis ske i overensstemmelse med den eller de i foranalysen besluttede metoder.

 

 

Vi sikrer en optimal kandidatsøgningsproces

Vi anvender flere metoder med henblik på tiltrækning af kandidater. Selection "Rekruttering via annoncering", Encouragement "Anvendelse af CV-databaser" og Search "Headhunting" eller en kombination af metoderne.

 

Vores erfaring er, at "Selection" i kombination med "Encouragement" oftest vil være at foretrække, idet denne søgemetode giver hurtig kontakt med det størst mulige antal kandidater i målgruppen. Fordelen er, at kandidaterne tager initiativet, hvilket ud fra en motivationsmæssig betragtning er det bedste udgangspunkt. 

 

Selection - rekruttering via annoncering

Vi udarbejder en stillingsannonce med udgangspunkt i den udarbejdede stillings- og kandidatkravprofil, og efterfølgende indrykker og publicerer vi annoncen på udvalgte relevante jobportaler og andre medier som f.eks. LinkedIn. Vores beslutning om valg af annonceringsmedier tager naturligvis udgangspunkt i opgavens art.

 

Encouragement - motivation af specifikke kandidater fra bl.a. CV databaser

Vi anvender typisk "Encouragement" i forbindelse med selection opgaver. For at opnå den ønskede opmærksomhed i relation til vores stillingsannonce, anvender vi jobportalernes CV-databaser, LinkedIn og naturligvis vores egen CV-database. Vi fremfinder relevante kandidater, der matcher kravprofilen, og henleder deres opmærksomhed på den ledige stilling.

 

Search - headhunting af specialister og ledere

Denne form for kandidattiltrækning bliver valgt hvis kandidat-målgruppen anses for at være meget lille, og det vurderes at målgruppen ikke umiddelbart vil søge på en stillingsannonce. Metoden anvendes også hvis processen skal gennemføres diskret af fortroligheds- eller konkurrencemæssige årsager, og det vurderes, at det er vanskeligt at skjule virksomhedens identitet, og dermed jobbet, i en anonym stillingsannonce.

 

Metoden kan naturligvis også anvendes hvis virksomheden har navnene på de ganske få kandidater, som vurderes absolut relevante.

 

Vi baserer vores Search på, at vi indledningsvis udfører en meget grundig research, hvor vi anvender en bred vifte af kilder. Efterfølgende opsøger vi de særligt udvalgte kandidater proaktivt og præsenterer dem for den spændende og udfordrende jobmulighed.

 

Har du selv fundet dine finalekandidater til det ledige job, optimerer vi dit beslutnings-grundlag med person- og logiktest.
 
Behov for at hjælpe opsagte medarbejdere videre i karrieren? - vores erfarne konsulenter leverer udbytterige forløb
 
Hver enkelt medarbejders indsats er afgørende for din succes som leder. Får du det optimale ud af dit hold?