+45 8174 6622     mail@cruitconsult.dk     Kontakt os
 
 
 
 
 
 
 
 
/_upload/20022014172313_620762637_0000.jpg
PRÆSTATIONSUDVIKLING
/_upload/20022014172320_620762637_0000.jpg
KANDIDATSCREENING
/_upload/20022014172313_620762637_0001.jpg
OUTPLACEMENT - NEWPLACEMENT
/_upload/12112014091242_386078936_0000.jpg
ATTRAKTIVE LEDIGE IT STILLINGER
/_upload/11112014161626_103145438_0000.jpg
SEARCH & SELECTION - IT SPECIALISTER & IT LEDERE
/_upload/06072015141428_227391898_0000.jpg
IT PROJEKTASSISTANCE - FREELANCE KONSULENTER
/_upload/10072015131107_1027145000_0000.jpg
REKRUTTERING AF IT SPECIALISTER & IT LEDERE
«»
FOR JOBSØGERE:

Et rekrutteringsforløb sammen med os - trin for trin

 

Vi gennemfører typisk hele rekrutteringsforløbet på vegne af vores kunde - lige fra definition af den ledige stilling til det sidste møde mellem den udvalgte kandidat og virksomheden. Når du indleder en dialog om en ledig stilling med os, arbejder vi efter en struktureret og velgennemprøvet 5-trins metode, som sikrer, at vi har størst mulig sikkerhed for at opnå det rette match.

 

 

 

1. Vi tager højde for dine og virksomhedens krav

Vi vurderer din ansøgning og CV i forhold til den stillings- og kandidatkravprofil, som vi har udarbejdet i tæt samarbejde med vores kunde. Hvis vi vurderer, at du matcher profilen, inviteres du til en samtale, hvor du får en dialog med den konsulent, som har ansvaret for udvælgelse af kandidater til den specifikke ledige stilling.

 
Vi giver dig de nødvendige informationer om jobbet og virksomheden, så du har mulighed for at vurdere, om jobbet er i overensstemmelse med dine kvalifikationer og ønsker. Herudover er formålet, at vi får afdækket, om dine faglige og erfaringsmæssige kvalifikationer og eventuelle ledelseserfaring matcher kandidatkravprofilen.

 

2. Præsentation af dig for vores kunde

Såfremt du fortsat er motiveret for den ledige stilling, og vi vurderer, at du matcher den opstillede profil, er næste trin et møde mellem dig og vores kunde.

 

Forud for mødet, fremsender vi dit ansøgningsmateriale og Cruit Consults udarbejdede dokumentation til virksomhedens beslutningstagere.

Mødet bliver normalt afholdt på vores kundes adresse, men i enkelte tilfælde kan det med fordel afholdes på vores adresse. Tilstede er din potentielt kommende leder, og eventuelt en eller flere nøglepersoner fra virksomheden. Vores konsulent deltager som udgangspunkt også på dette første møde.

 

3. Vi undersøger grundigt, om du matcher jobbet

Såfremt det efter præsentationsmødet vurderes, at du fortsat er kandidat til den ledige stilling, er næste trin i processen en mere detaljeret vurdering, hvor du bliver bedt om at besvare op til to typer af analyser.

Du skal som minimum gennemføre en personprofilanalyse, som besvares via internettet, hvor du bør forvente et tidsforbrug på 30-45 minutter. Herudover kan du blive præsenteret for en færdigheds- og logikanalyse, hvor du bør forvente at bruge 30 minutter på besvarelsen.

 

Du får efterfølgende feedback på analyseresultaterne, ligesom vores konsulent gennem samtalen  vurderer, om du har de nødvendige forudsætninger, for at få succes i jobbet.

 

Referenceindhentning indgår som den afsluttende del af den detaljerede vurdering. Med din forudgående accept indhenter vi referencer om dig hos en eller flere af dine tidligere ledere.

 

4. Afsluttende møder mellem dig og vores kunde

Såfremt der efter den detaljerede vurdering fortsat er gensidig interesse i at indlede et samarbejde, er der sandsynligvis behov for flere møder mellem dig og virksomheden. På disse møder kan I lære hinanden nærmere at kende, forhandle og underskrive ansættelseskontrakten. Cruit Consult vil være med på "sidelinjen", så længe dialogen mellem dig og virksomheden pågår.

 

5. En god start på dit nye job

Vi laver opfølgningssamtaler med både dig og din nye leder med henblik på at drøfte, hvordan jeres gensidige forventninger til hinanden opfyldes. Den første opfølgningssamtale finder typisk sted inden for de første tre til fire måneder efter din ansættelse i virksomheden.

Er du i tvivl om din job-fremtid? Få coaching, vejledning og ny energi på et skræddersyet karriererådgivningsforløb.
 
Er du på jagt efter et nyt job?
Lad dig optage i vores CV-database og bliv præsenteret for attraktive ledige stillinger.
 
Vil du holdes opdateret på nyttig viden og nye ledige stillinger? Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag tips til karriere og jobsøgning.