mail@cruitconsult.dk Tel. +45 8174 6622 Børsen Gazelle 2018 Børsen Gazelle 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
Forside

Kandidatpræsentation

 

Efter indledende kandidatinterviews vil udvalgte kvalificerede og motiverede kandidater blive præsenteret for virksomhedens beslutningstagere.

 

 

 

 

Koordinering af præsentationsmøder

Vi lader virksomhed og udvalgte kandidater møde hindanden på et præsentationsmøde, hvor vi typisk deltager som "mødeleder". Vi vil efter nærmere aftale sikre koordinering af mødetidspunkter, og vi fremsender naturligvis skriftlig invitation og agenda til både virksomhed og kandidater.

 

Som udgangspunkt afholdes præsentations-mødet på virksomhedens domicil, men såfremt virksomhed eller kandidat af diskretionsmæssige eller andre årsager ikke ønsker mødet afholdt på dette sted, kan mødet naturligvis henlægges til vores kontorer.

 

 

Kandidat-præsentationsmateriale

Virksomhedens beslutningstagere vil inden mødet modtage præsentationsmateriale for hver enkelt udvalgt kvalificeret og interesseret kandidat. Dette materiale vil typisk indeholde kandidatens eget udarbejdede CV og vores strukturerede profil resumé.

 

Såfremt der er mere end én egnet kandidat til den ledige stilling, giver vi ikke en begrundet prioritering af kandidater, som præsenteres for virksomheden.

 

 

Præsentation af kandidater

Formålet med præsentationsmødet er overordnet at få afdækket om den gensidige "kemi" er til stede, og naturligvis få afklaret forskellige specifikke forhold om kandidaten, stillingen og virksomheden. Formålet er desuden, men ikke mindst, at få afstemt de gensidige forventninger. Mødet vil typisk have en varighed på 1 - 1 ½ time.

 

 

Evaluering af præsenterede kandidater

Når præsentationen af den sidste kandidat er afsluttet, evaluerer vi sammen med virksomhedens beslutningstagere alle præsenterede kandidater. Efterfølgende træffes beslutning om hvilke kandidater, der ønskes personvurderet ved test og referencetagning, og hvilke kandidater der eventuelt ønskes fravalgt. 

OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.