mail@cruitconsult.dk Tel. +45 8174 6622 Børsen Gazelle 2018 Børsen Gazelle 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
Forside

Et rekrutteringsforløb sammen med os - trin for trin

  

 Vi gennemfører typisk hele rekrutteringsforløbet på vegne af vores kunde - lige fra definition af den ledige stilling til det sidste møde mellem den udvalgte kandidat og virksomheden. Når du indleder en dialog om en ledig stilling med os, arbejder vi typisk efter en 5-trins metode, som sikrer, at vi har størst mulig sikkerhed for at opnå det rette match.

 

  

 

1. Vi tager højde for dine og virksomhedens krav

Vi vurderer dit profilmateriale i forhold til den stillings- og kandidatkravprofil, som vi har udarbejdet i tæt samarbejde med vores kunde. Hvis vi vurderer, at du matcher profilen, inviteres du til en samtale med den konsulent, som har ansvaret for udvælgelse af kandidater til den specifikke ledige stilling.

 
Samtalen bliver selvfølgelig afviklet under fuld fortrolighed, og har det naturlige formål, at vi får afdækket om dine faglige, personlige og erfaringsmæssige kvalifikationer matcher kandidatkravprofilen. Naturligvis giver vi dig samtidig informationer om jobbet og virksomheden, så du har mulighed for at vurdere, om jobbet er i overensstemmelse med dine kvalifikationer, forventninger og krav.

 

Såfremt du efter dialogen med konsulenten fortsat er interesseret i den ledige stilling, og vi vurderer, at du matcher den opstillede profil, beder vi dig typisk om at besvare en færdigheds- og logikanalyse. En analyse, der kan besvares online, hvor du skal afsætte 30 minutter til besvarelsen. Du får naturligvis en tilbagemelding på analyseresultatet.

 

2. Præsentation af dig for vores kunde

Såfremt vi fortsat vurderer, at du matcher den ledige stilling, er næste trin et møde mellem dig og vores kunde.

 

Mødet bliver normalt afholdt på vores kundes adresse, men i enkelte tilfælde kan det med fordel afholdes på vores kontoradresse. Tilstede er din potentielt kommende leder, og eventuelt en eller flere nøglepersoner fra virksomheden. Vores konsulent deltager som udgangspunkt også på dette første møde.

Med dit specifikke samtykke har vi forud for mødet sendt dit profilmateriale og vores udarbejdede dokumentation til virksomhedens beslutningstagere.
 

3. Vi undersøger grundigt, om du matcher jobbet

Vurderes det efter præsentationsmødet hos vores kunde, at du fortsat er kandidat til den ledige stilling, er næste trin i processen en mere dybdegående vurdering. Du bliver bedt om at besvare en personprofilanalyse, der kan besvares online, hvor du må forvente et tidsforbrug på 30-45 minutter.
 

Du får efterfølgende tilbagemelding på analyseresultatet, ligesom vores konsulent gennem jeres dialog vurderer, om du har de nødvendige forudsætninger for at få succes i jobbet.

 

Referenceindhentning indgår som den afsluttende del af den detaljerede vurdering. Med din forudgående accept indhenter vi referencer om dig hos dine tidligere ledere.

 

4. Afsluttende møde mellem dig og vores kunde

Såfremt der efter den detaljerede vurdering fortsat er gensidig interesse i at indlede et samarbejde, er der sandsynligvis behov for minimum endnu et møde mellem dig og virksomheden. På mødet kan I lære hinanden nærmere at kende, forhandle og underskrive ansættelseskontrakten. Cruit Consult vil være med på "sidelinjen", så længe dialogen mellem dig og virksomheden pågår.

 

5. En god start på dit nye job

Efter ansættelsen laver vi en opfølgningssamtale med både dig og din nye leder med henblik på at drøfte, hvordan jeres gensidige forventninger til hinanden opfyldes. Opfølgningssamtalen finder typisk sted inden for de første to til tre måneder efter din ansættelse i virksomheden.

 

 

 

 

 

OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.