mail@cruitconsult.dk Tel. +45 8174 6622 Børsen Gazelle 2018 Børsen Gazelle 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
Forside

Logik- og færdighedstest - målrettet specialister og ledere

 

 

 Der stilles stadig stigende krav til både ledere og medarbejdere om at at levere performance i jobbet. Kompleksiteten i arbejdsopgaverne og forventninger til hastighed i opgaveløsningen er stigende. Der er behov for at kunne vurdere og forudsige personers evne til at opfylde jobkravene.

  

 

Kognitive test kortlægger grundlæggende ressourcer

Traditionelt benyttes personlighedsanalyser til at vurdere om en person matcher en kandidatkravprofil for en given stilling. Som en reaktion på udviklingen vinder logiske test og analyser større indpas. Disse test giver indblik i personens "motor" og dermed muliggør en kortlægning af de mere grundlæggende og bagvedliggende ressourcer. Det er veldokumenteret, at resultater af kognitive test er særdeles gode til at forudsige fremtidig arbejds-mæssig succes – i betydningen at kunne opfylde stigende jobkrav, tilegne sig nødvendig viden, færdigheder og potentiale til at opnå resultater. 

 

En logik- og færdighedstest, der måler på flere områder 

Navnet på Logik- og færdighedstesten som vi bruger er: People Test Logik - PTL. Foruden at kalkulere en intelligens-kvotient, giver testen informationer om personens problemløsningsstrategi- og evne. Dermed bliver det muligt at danne valide hypoteser om personens håndtering af arbejdsopgaver og få viden om, hvilken type af arbejde, som vil dyrke personens styrker.

 

IQ alene fortæller kun, hvor stor en "motor" der arbejdes med. Denne test giver også et indblik i hvordan "motoren" bliver brugt.

 

Du kan her se et udskriftseksempel på en resultatrapport for logiktesten 

 

 

Logik- og færdighedstesten måler på følgende områder:

  • Intelligenskvotient - "motorens størrelse"
  • Logisk kapacitet

  • Matematiske og sproglige færdigheder

  • Arbejdsstil - beslutningshastighed og logisk ræsonnering

  • Indlæringsevne

 

Kontakt os hvis du vil vide mere om logik- og færdighedstest målrettet specialister og ledere

 

 

Logik- og færdighedstesten hjælper til at afdække personens potentiale og færdigheder, og kan derfor indgå som et helt naturligt led i en rekrutterings- eller udviklingsproces. Ønsket er at klarlægge personens muligheder for at opnå succes i et potentielt job.

 

Testresultatet giver et effektivt afsæt til at drøfte, hvordan personen arbejder med problemløsning i dagligdagen.

 

Læs her mere om den komplementerende personlighedstest - målrettet specialister og ledere

 

 

 

OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.