mail@cruitconsult.dk Tel. +45 8174 6622 Børsen Gazelle 2018 Børsen Gazelle 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
Forside

Rekrutteringsydelsen

 

 Vores væsentligste opgave er, at vi leverer den helt rette specialist, leder eller nøglemedarbejder til rette tid og på rette sted, og ikke mindst til den rette løn - det er vores succeskriterie.

  

 

Vi sikrer en effektiv rekrutteringsproces

 

Rekrutteringsprocessen vil typisk strække sig over fem til ti uger, men får vi mulighed for at realisere vores fælles mål hurtigere, så er vi selvfølgelig indstillet på det. Men vores høje kvalitetsniveau går vi ikke på kompromis med.

 

For at leve op til succeskriteriet arbejder vi efter en veldefineret og velgennemprøvet faseopdelt rekrutteringsmetode. Vi tilbyder at gennemføre den fulde rekrutteringsproces eller dele heraf, alt afhængig af jeres behov.

  

 

Rekrutteringsprocessen tager altid afsæt i en grundig foranalyse

Når vi påtager os en rekrutteringsopgave, indledes arbejdet med en grundig foranalyse. Formålet med analysen er, at vi får mulighed for at lave en behovsafdækning, hvor vi stiller udfordrende spørgsmål og yder professionel sparring. Dette med henblik på at skabe et solidt grundlag og en rammesætning for et effektivt rekrutteringsforløb. Vi har erfaring for, at dette grundige forarbejde er med til at skabe langtidsholdbare resultater. 

 

Læs her mere om foranalysen

 

 

 

 

Kandidattiltrækning

Hvordan skabes der opmærksomhed omkring et spændende job? Vi annoncerer på relevante medier, og vi supplerer med relevante kandidatemner fra CV-databaser, LinkedIn og naturligvis vores eget netværk og CV-database. Hvis vi i forbindelse med foranalyse-arbejdet vurderer, at det vil være nødvendigt at supplere med Search "headhunting", så gør vi naturligvis det.

 

 Læs her mere om hvordan vi tiltrækker kandidaterne

 

 

 

 

 

Udvælgelse og første interview

Vi matcher alle ansøgere og kandidaters ansøgningsmateriale op mod den fastlagte kravprofil, og vi udvælger herefter de kandidater, som matcher bedst. Ved et første interview vurderer vi de kandidater, som opfylder kandidatprofilens krav til faglig kompetence, erfaring og indsigt. 

 

Læs her mere om kandidatinterview

 

 

 

 

 

Vi præsenterer udvalgte kandidater for virksomheden

Efter første interview med os foretager vi udvælgelse, og efterfølgende præsenterer vi de udvalgte kvalificerede og interesserede kandidater for virksomheden, som vi mener, der er i stand til at bestride den ledige stilling. Vi vil naturligvis inden møderne fremsende præsentationsmateriale for hver enkelt udvalgt kandidat. 

 

Læs her mere om kandidatpræsentationen

 

 

 

 

 

 

Personvurdering indeholdende test, dybdeinterview og referencetagning

Når vi har præsenteret kandidater, udvælger virksomhedens beslutningstagere i samråd med os de bedst kvalificerede og interesserede kandidater til en dyberegående personvurdering, som indeholder persontest og referencetagning. 

 

Læs her mere om personvurdering

 

 

 

 

Valg af kandidat og ansættelse

Efter personvurdering af udvalgte kandidater, træffer virksomhedens beslutningstagere sit valg om hvilken kandidat, man ønsker at fortsætte rekrutteringsprocessen med. Der afholdes nye møder med den udvalgte, og der forhandles kontrakt med henblik på ansættelse. 

 

Læs her mere om ansættelsen

 

 

 

 

 

Kontakt os uforpligtende

 

Har du aktuelt behov for rekrutteringsassistance? 
Du er meget velkommen til at kontakte os med henblik på en uforpligtende drøftelse. Vi deler gerne ud af vores viden og mere end 20 års erfaring med rekruttering.

 

 Kontakt os og få yderligere pris- og ydelsesinformation

 

 

 

OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.