+45 8174 6622     mail@cruitconsult.dk     Kontakt os
 
 
 
 
 
 
 
 
/_upload/20022014172313_620762637_0000.jpg
PRÆSTATIONSUDVIKLING
/_upload/20022014172320_620762637_0000.jpg
KANDIDATSCREENING
/_upload/20022014172313_620762637_0001.jpg
OUTPLACEMENT - NEWPLACEMENT
/_upload/12112014091242_386078936_0000.jpg
ATTRAKTIVE LEDIGE STILLINGER
/_upload/11112014161626_103145438_0000.jpg
SEARCH & SELECTION - SPECIALISTER & LEDERE
/_upload/06072015141428_227391898_0000.jpg
IT PROJEKTASSISTANCE - FREELANCE KONSULENTER
/_upload/10072015131107_1027145000_0000.jpg
REKRUTTERING AF IT SPECIALISTER & IT LEDERE
«»
REKRUTTERING:

Rekrutteringsydelsen

 

Cruit Consults væsentligste opgave er, at vi vil levere den helt rette specialist, leder eller nøglemedarbejder til rette tid og på rette sted, og ikke mindst til den rette løn - det er vores succeskriterie.

 

 

Vi sikrer en effektiv rekrutteringsproces

Rekrutteringsprocessen vil typisk strække sig over tre til ti uger, men får vi mulighed for at realisere vores fælles mål hurtigere, så er vi selvfølgelig indstillet på det. Men vores høje kvalitetsniveau går vi ikke på kompromis med.

 

For at leve op til succeskriteriet arbejder vi efter en veldefineret og velgennemprøvet faseopdelt rekrutterings-metode. Vi tilbyder at gennemføre den fulde rekrutteringsproces eller dele heraf, alt afhængig af behovet.

 

Rekrutteringsprocessen tager altid afsæt i en grundig foranalyse

Når Cruit Consult påtager sig en rekrutterings-opgave, indledes arbejdet med en grundig foranalyse. Formålet med analysen er, at vi får mulighed for at lave en grundig behovsafdækning, hvor vi stiller udfordrende spørgsmål og yder professionel sparring. Dette med henblik på at skabe et solidt grundlag og en rammesætning for et effektivt rekrutteringsforløb. Vi har erfaring for, at dette grundige forarbejde er med til at skabe langtidsholdbare resultater. Læs her mere om foranalysen

Kandidattiltrækning

Hvordan skabes der stor opmærksomhed omkring et spændende job? Vi annoncerer på relevante medier, og vi supplerer med relevante kandidat-emner fra jobportalernes CV databaser, LinkedIn og naturligvis vores egen CV database. Hvis vi i forbindelse med foranalyse-arbejdet har vurderet, at det vil være nødvendigt at supplere med Search "headhunting", så gør vi naturligvis det. Læs her mere om hvordan vi tiltrækker kandidaterne

Udvælgelse og første interview

Vi matcher alle ansøgere og kandidaters ansøg-ningsmateriale op mod den fastlagte kravprofil, og vi udvælger herefter de kandidater som matcher bedst. Ved et første interview vurderer vi de kandidater, som opfylder kandidatprofilens krav til faglig kompetence, erfaring og indsigt. Læs her mere om kandidatinterview

 

Vi præsenterer udvalgte kandidater for virksomheden

Efter første interview hos os foretager vi udvælgelse, og efterfølgende præsenterer vi de udvalgte kvalificerede og interesserede kandidater for virksomheden, som vi mener, der er i stand til at bestride den ledige stilling. Vi vil naturligvis inden møderne fremsende præsentationsmateriale for hver enkelt udvalgt kandidat. Læs her mere om kandidatpræsentationen

 

Personvurdering indeholdende test, dybdeinterview og referencetagning

Når vi har præsenteret kandidater, udvælger virksomhedens beslutningstagere i samråd med os de bedst kvalificerede og interesserede kandidater til en dyberegående personvurdering, som indeholder persontest og referencetagning. Læs her mere om personvurdering

 

Valg af kandidat og ansættelse

Efter personvurdering af udvalgte kandidater, træffer virksomhedens beslutningstagere sit valg om hvilken kandidat, man ønsker at fortsætte rekrutterings-processen med. Der afholdes nye møder med den udvalgte, og der forhandles kontrakt med henblik på ansættelse. Læs her mere om ansættelsen

 

Kontakt os og få yderligere pris- og ydelsesinformation

 

OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.