mail@cruitconsult.dk Tel. +45 8174 6622 Børsen Gazelle 2018 Børsen Gazelle 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
Forside

Tiltrækning og udvælgelse af kandidater

  

Foranalysen tegner en klar og markeret kravprofil. Kandidatsøgningen er næste trin i processen. Denne søgning vil naturligvis ske i overensstemmelse med den eller de i foranalysen besluttede metoder. 

 

 

 

 

 

Vi sikrer en optimal kandidatsøgningsproces

Vi anvender flere metoder med henblik på tiltrækning af kandidater. Selection "Rekruttering via annoncering", encouragement "Anvendelse af CV-databaser" og Search "Headhunting" eller en kombination af metoderne.

 

Vores erfaring er, at "Selection" i kombination med "Encouragement" oftest vil være at foretrække, idet denne søgemetode giver hurtig kontakt med det størst mulige antal kandidater i målgruppen. Fordelen er, at kandidaterne tager initiativet, hvilket ud fra en motivationsmæssig betragtning er det bedste udgangspunkt. Men når det gælder IT-specialister, så har "Headhunting" vist sig mere og mere effektfuld gennem de senere år.

 

 

Selection - rekruttering via annoncering

Vi udarbejder en stillingsannonce med udgangspunkt i den udarbejdede stillings- og kandidatkravprofil, og efterfølgende indrykker og publicerer vi annoncen på udvalgte relevante jobportaler. Vores beslutning om valg af annonceringsmedier tager naturligvis udgangspunkt i opgavens art.

 

 

Encouragement - motivation af specifikke kandidater fra bl.a. CV-databaser

Vi anvender typisk "Encouragement" i forbindelse med de fleste selection-opgaver. For at opnå den ønskede opmærksomhed i relation til vores stillingsannonce, anvender vi LinkedIn, vores egen CV-database og jobportalernes CV-databaser. Vi fremfinder relevante kandidater, der matcher kravprofilen, og henleder deres opmærksomhed på den ledige stilling.

 

 

Search - headhunting af specialister og ledere

Denne form for kandidattiltrækning bliver valgt hvis kandidatmålgruppen anses for at være meget lille, og det vurderes at målgruppen ikke umiddelbart vil søge på en stillingsannonce. Metoden anvendes også hvis processen skal gennemføres diskret af fortroligheds- eller konkurrencemæssige årsager, og det vurderes, at det er vanskeligt at skjule virksomhedens identitet, og dermed jobbet, i en anonym stillingsannonce.

 

Metoden kan naturligvis også anvendes hvis virksomheden har navnene på de ganske få kandidater, som vurderes absolut relevante.

 

Vi baserer vores Search på, at vi indledningsvis udfører en meget grundig research, hvor vi anvender en bred vifte af kilder.  Efterfølgende opsøger vi de særligt udvalgte kandidater proaktivt og præsenterer dem for den attraktive og udfordrende jobmulighed. 

 

 

OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.