mail@cruitconsult.dk Tel. +45 8174 6622 Børsen Gazelle 2018 Børsen Gazelle 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
Forside

Personvurdering - test, interview og referencetagning

  

 Vi arbejder efter en velgennemprøvet udvælgelsesmodel, som altid indbefatter en grundig personvurdering indeholdende test og referencetagning før virksomhedens beslutningstagere træffer deres endelige beslutning.

 

 

 

 

Personlighedstest og færdigheds- og logiktest

Efter kandidaters præsentation for beslutnings-tagere udvælges spidskandidater efterfølgende til personvurdering. Som en del af vurderingen skal kandidaterne besvare test. Vi benytter os af en personlighedstest fra "People Test Systems" PTP som er en test, der er målrettet rekruttering – altså ikke en persontype-profil. Herudover lader vi kandidaten besvare en endnu en test fra "People Test Systems" PTL, der har til formål at afdække personens logiske kapacitet samt matematiske og sproglige færdigheder.

 

Vil du vide mere om de testværktøjer, som vi anvender?

 

Efter kandidatens besvarelse af test gennemføres et interview, hvor vi med afsæt i testresultaterne søger afdækning af kandidatens personlige egnethed i forhold til den ledige stilling. Vi afdækker dermed jobkompetencen, som er den er den måde, hvorpå personligheden bruges til at udøve de faglige færdigheder.

 

 

Referencetagning

I forlængelse af interview med afsæt i testresultater indhentes to til tre dybdegående referencer hos tidligere arbejdsgivere og andre relevante personer. Referencerne har til formål at efterprøve og nuancere afgørende områder i vores vurdering.

 

 

Evaluering af kandidater efter personvurdering

Efter gennemførte personvurderinger vil vi evaluere og udvælge de kandidater, som vi vurderer der matcher den ledige stilling bedst under hensyntagen til den i foranlaysen fastlagte kandidatkravprofil. Når vores udvælgelse har fundet sted, vil vi før den videre dialog med virksomhedens beslutningstagere sikre, at de udvalgte kandidater fortsat er motiverede for den ledige stilling.

 

 

Vi tilbyder særskilt personlighedstest og færdigheds- og logiktest

Personvurdering hvor vi anvender personlighedstest og færdigheds- og logiktest tilbyder vi som en særskilt kandidatscreeningsydelse. Denne ydelse kan beslutningstagere drage stor nytte af, når virksomheden står med en eller flere finalekandidater til en ledig stilling.

 

Læs her mere om kandidatscreening

 

 

OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.