mail@cruitconsult.dk Tel. +45 8174 6622 Børsen Gazelle 2018 Børsen Gazelle 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
Forside

Person- og færdighedstest - målrettet medarbejdere

 

 

 En helt unik test rettet mod en målgruppe, der ikke i stort omfang har været anvendt test på tidligere. En test målrettet personer, der er kandidater til jobs hvor høj grad af boglighed eller akademisk tilgang ikke er et krav. Formålet med en personligheds- og færdighedstest at give dig som beslutningstager et samlet billede af personen bag kandidaten, hvilket er grundlaget for de fleste beslutninger, handlinger og reaktioner.  

  

 

En erhvervsrettet og nuanceret test, der både måler på adfærd og færdigheder 

Vi tilbyder vores kunder, at gennemføre en helt unik medarbejdertest på ansøgere, der er udvalgt af virksomheden selv. Testens navn er PTM, og er leveret af vores samarbejdspartner People Test Systems. Testværktøjet afdækker personprofil og fundamentale færdigheder hurtigt og overskueligt, når personer skal vurderes i forhold til medarbejderstillinger. Testen er softwarebaseret og besvares af testpersonen online.

  

Præcise anvisninger frem for gætværk

Jo færre egenskaber der måles på, jo mere skal vi selv analysere eller gætte os til. Med PTM-testen måles direkte på en række af de egenskaber som mange virksomhedsledere har efterspurgt, og som med seriøsitet kan måles. 

 

Det betyder, at vi med denne unikke test opnår en nøjagtig og detaljeret anvisning og dermed nogle præcise hypoteser om adfærd og færdigheder.

 

Som noget helt unikt indeholder testresultatet en troværdighedsscore, der giver en kvalitetsmæssig vurdering af analysepersonens besvarelser. Kan vi stole på testresultatet eller har vedkommende forsøgt at manipulere med besvarelserne?

 

Du kan her se et udskriftseksempel på en resultatrapport for medarbejdertesten

 

 

Personprofilen er resultatet af testpersonens besvarelse af en spørgeramme med 128 spørgsmål. Profilen er præsenteret grafisk og består af fire karakteristika og ti personlige egenskaber og afdækker herigennem, hvordan en persons typiske adfærd vil være.

 

Testen afdækker herudover personens forståelse og bearbejdning af det danske sprog og graden af talfornemmelse og regnefærdighed. Testpersonens tidsinvestering er ca. 20 - 30 minutter.

 

 

Hovedområderne, der afdækkes i personligheds- og færdighedstesten er:

 

Motivation (jeg-adfærd):

- Tilfredshed, selvstændighed og koncentrationsevne

 

Indsats (jeg-adfærd i udtryk)

- Aktivitetsniveau og udholdenhed

 

Samarbejde (vi-adfærd) 

- Tolerance, menneskelig forståelse og udadvendthed

 

Kvalitative karakteristika (opgave-adfærd)

- Ordensans og grundighed

 

Færdigheder

- Sprog og matematik

 

Kontakt os hvis du vil vide mere om personligheds- og færdighedstest målrettet medarbejdere

 

 

En jobprofil udtrykker den adfærd og de færdigheder, som jobbet kræver

En jobprofil er en kravprofil som udfyldes af den kommende medarbejders nærmeste leder, rekrutteringskonsulenten eller disse i fællesskab. Herved fastlægges de adfærds- og færdighedsmæssige krav, som jobbet stiller til personen. Jobprofilen kan efterfølgende sammenholdes med kandidaternes profiler for at finde match eller eventuelle afvigelser.

  

Den endelige personprofil

Ved at sammenholde personligheds- og færdighedsprofil og jobprofil, og ud fra disse gennemføre en struktureret samtale, har intervieweren mulighed for at få et billede af hvordan den pågældende person matcher jobbet. Herudover kan det afklares på hvilke områder lederen skal være opmærksom, for at kunne støtte personen i introduktionsfasen såvel som i den videre udvikling.

 

 

 

OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.