mail@cruitconsult.dk Tel. +45 8174 6622 Børsen Gazelle 2018 Børsen Gazelle 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
Forside

Personlighedstest - målrettet specialister og ledere

 

 

 Formålet med en personlighedstest er at få et samlet billede af personen bag kandidaten, hvilket er grundlaget for de fleste beslutninger, handlinger og reaktioner.

  

 

En yderst detaljeret personlighedstest

Vi anvender i vores arbejde en anerkendt personlighedstest fra virksomheden People Test Systems. Navnet på testen er: People Test Person - PTP, som er et særdeles stærkt værktøj, når personer skal vurderes i forhold til specialist- og lederstillinger.

 

Testen er softwarebaseret hvor testpersonen besvarer 220 spørgsmål online. 

 

Præcise anvisninger i stedet for gætværk

Jo færre personlige egenskaber der måles på, jo mere skal vi selv analysere eller gætte os til. Med PTP-testen måles direkte på en række af de egenskaber som mange virksomhedsledere har efterspurgt, og som med seriøsitet kan måles. Testen måler specifikt på 33 personlige egenskaber og tre troværdighedsparametre. Det betyder, at vi opnår en meget nøjagtig og detaljeret anvisning og dermed nogle præcise hypoteser om testpersonens adfærd.

 

Du kan her se et udskriftseksempel på en resultatrapport for personlighedstesten

 

 

Personprofilen er præsenteret grafisk og består af fire karakteristika, elleve karaktertræk og 33 uafhængige personlige egenskaber og afdækker herigennem, hvordan en persons typiske adfærd vil være.

 

 

Hovedområderne, der afdækkes i personlighedstesten er:

 

Personlige karakteristika (jeg-adfærd):

- Objektiv indflydelse, upåvirkelighed og selvmotivation

 

Dynamiske karakteristika (jeg-adfærd i udtryk)

- Energi, gennemslagskraft og ambitioner

 

Samarbejde (vi-adfærd) 

- Menneskelig tolerance, menneskelig forståelse og social kontakt

 

Kvalitative karakteristika (opgave-adfærd)

- Organisering og beslutsomhed

 

Kontakt os hvis du vil vide mere om personlighedstest målrettet specialister og ledere

 

 

En jobprofil udtrykker den adfærd, som jobbet kræver

En jobprofil er en kravprofil, som udfyldes af den kommende medarbejders nærmeste leder, rekrutteringskonsulenten eller disse i fællesskab. Herved fastlægges de adfærdsmæssige krav, som jobbet stiller til personen. Jobprofilen kan efterfølgende sammenholdes med kandidaternes personlighedsprofiler for at finde match eller eventuelle afvigelser.

  

Den endelige personlighedsprofil

Ved at sammenholde personlighedsprofil og jobprofil, og ud fra disse gennemføre en struktureret samtale, har intervieweren mulighed for at få et billede af hvordan den pågældende person matcher jobbet og den tilhørende kandidatkravprofil. Herudover kan det afklares på hvilke områder lederen skal være opmærksom, for at kunne støtte personen i introduktionsfasen såvel som i den videre udvikling.

 

Du kan her læse mere om den stærke komplementerende logik- og færdighedstest

 

 

 

 

 

OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.