mail@cruitconsult.dk Tel. +45 8174 6622 Børsen Gazelle 2018 Børsen Gazelle 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
Forside

Vores værdier

  

 Vores værdigrundlag skal forstås som de absolutte centrale menneskelige og forretningsmæssige principper, som er fundamentet og rettesnoren for den enkelte konsulents adfærd og handlinger.

  

 

Vores kerneværdier kommer dig til gode

Vi arbejder ud fra den overbevisning, at jo bedre vi er til at agere ud fra vores værdier, desto flere tilfredse kunder, kandidater og loyale samarbejdspartnere er vi i stand til at tiltrække og fastholde. Vi har formuleret nogle værdier, som er helt centrale for den måde, som vi handler på – i forhold til vores kunder og de personer som vi involverer os med.

 

 

Vores store kompetence og professionalisme skaber værdi

Vi er professionelle og selvtillidsfulde og ved hvad vi er gode til - vi behersker vores forretningsdiscipliner og stræber efter at besidde størst mulig ekspertise inden for disse. Vi har kompromisløse kvalitetskrav, som skabes gennem omhu og punktlighed.

 

 

Vi er målrettede og engagerede

Vi er målrettede og resultatorienterede - vi vil skabe merværdi. Vi har en proaktiv og handlingsorienteret adfærd. Den enkelte konsulent arbejder selvstændigt og struktureret mod veldefinerede mål, og tager helhjertet ansvar for sine opgaver.

 

Vi er engagerede og interesserer os for vores kunder, og vi har fuld fokus på, at vores handlinger og løsninger skal gøre en markant og positiv forskel.

 

 

Vores samarbejde bygger på tillid og ordholdenhed

Ved at lytte til vores kunder og forstå de udfordringer de står over for, kan vi etablere et værdifuldt samarbejde. Samarbejdet udvikles gennem en tillidsfuld og åben kommunikation med henblik på at nå fælles mål. Vi er helt bevidste om, at vores største kapital udelukkende ligger i vores tilfredse kunder.

 

 

Vi skal være synonym med troværdighed

Der er overensstemmelse mellem det vi siger, og det vi gør - "walk the talk". Vi driver konsulentforretning på en ordentlig måde, og vi påtager os udelukkende opgaver, som vi ser os i stand til at løse med succes. Langvarige og værdifulde relationer til vores kunder er vigtigere for os end kortsigtede og hurtige gevinster. Vi tror på, at loyalitet opbygges gennem en vedvarende og kompetent indsats.

 

 

Cruit Consult er dialogsøgende og udfordrende

Vi er dem vi er, og ikke andre. Vi forsøger ikke at spille en rolle - vi har personlig integritet. Vi er ydmyge og repektfulde i relationen til mennesker og selvtillidsfulde i relationen til opgaver. Vi er dialogsøgende, nærværende og saglige, og så har vi mod til at udfordre vores kunders komfortzone.

 

 

Vores etik

Rekruttering er et særdeles følsomt emne for de involverede. Kun ved at udvise den største fortrolighed og ansvarlighed over for de person- og virksomhedsoplysninger vi kommer i berøring med, kan vi leve op til vores mål om at blive din foretrukne partner.

 

Vi videregiver naturligvis ikke oplysninger om vores kunder eller kandidater uden forudgående accept. Vi er naturligvis registreret og godkendt hos Datatilsynet, der overvåger vores behandling af oplysninger om kandidater og ansøgere.

 

OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.